Menadžment
Upravljačku strukturu Hemofarma u Bosni i Hercegovini čine:
Saša Urošević
Saša Urošević
Direktor Hemofarm, Bosna i Hercegovina
Tatjana Kvrgić
Tatjana Kvrgić
Direktor proizvodne lokacije Banja Luka
Bojana Gojić
Bojana Gojić
Direktor kvaliteta proizvodne lokacije Banja Luka
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal