Profil kompanije
Kompanija Hemofarm d.o.o. Banja Luka osnovana je 1996. godine, a 2003. godine otvorena je fabrika lijekova u Novakovićima kod Banje Luke.
Hemofarm u BiH danas zapošljava više od 220 radnika različitih profila, od kojih je gotovo polovina visokoobrazovan kadar. Dio smo vodeće regionalne generičke farmaceutske kompanije Hemofarm A.D. koja više od 60 godina proizvodi kvalitetne, efikasne, bezbjedne i dostupne farmaceutske proizvode.
Od 2006. godine Hemofarm je član njemačke STADA grupe koja svoje proizvode plasira u približno 120 zemalja svijeta i zapošljava 10.500 ljudi, a u opremu, infrastrukturu, procese i najmodernije standarde investirano je oko 300 miliona eura. STADA grupa je jedan od najvećih proizvođača generičkih lijekova i zdravstvenih proizvoda široke potrošnje, koji se izdaju bez recepta.
Banjalučka fabrika je jedna od najsavremenijih u regionu i svake godine proizvede više od milijardu tableta. Hemofarm je lider na farmaceutskom tržištu u BiH, posjeduje najvažnije GMP certifikate, a portfolio broji preko 340 proizvoda: lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i kozmetike.

Poslovni imperativ kompanije je konstantno unapređenje portfolija novijim generacijama lijekova, koji su visokog kvaliteta i cjenovno dostupni. Uz sve to, godišnje se provede blizu 850 edukacija za zaposlene u kompaniji.
Sve vrijednosti Hemofarma objedinjene su u sloganu "Svako dobro". Cilj kompanije je da nastavi biti pouzdan partner zdravstvenom sistemu i pacijentima, te da konkretnim djelima nastavi s unapređenjem života svih članova zajednice.

Posebna pažnja posvećuje se pacijentima, ugroženim kategorijama stanovništva, zaposlenim i zdravom životnom okruženju. U vrijeme pandemije COVID-19 nastavila je njegovati koncept društvene odgovornosti kroz brojne vrijedne donacije zdravstvenim ustanovama u BiH i regionu.
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal