Lijekovi uz ljekarski recept
Raznovrsna paleta kvalitetnih farmaceutskih proizvoda koja se stalno unapređuje.
U skladu sa potrebama pacijenata i globalnog farmaceutskog tržišta, Hemofarmov bogat portfolio čine lijekovi koji se izdaju na ljekarski recept (Rx), lijekovi za čiju kupovinu nije potreban recept (OTC - „Over the counter“ ili BR) i CHC proizvodi („consumers healthcare“ proizvodi) čiji najveći dio čine dijetetski suplementi (dodaci ishrani).

Prateći faktore rizika, najčešće uzročnike smrtnosti, kao i trend u BiH, Hemofarm konstantno nastoji da na najadekvatniji preventivni i/ili terapijski način odgovori potrebama stanovništva, sprečavajući nastanak zdravstvenih tegoba ili ublažavajući simptome narušenog zdravlja.
Praćenjem potreba potrošača i predviđanjem kretanja trenda tržišta, Hemofarm optimizuje svoj portfolio, lansirajući proizvode novije generacije, u skladu sa savremenim svjetskim terapeutskim protokolima.
Hemofarm stalno optimizuje i razvija portfolio proizvoda, pokrivajući sljedeće farmakoterapijske grupe:
 • Alimentarni trakt i metabolizam
 • Krv i krvotvorni organi
 • Kardiovaskularni sistem
 • Dermatološki lijekovi
 • Urogenitalni sistem i polni hormoni
 • Sistemski hormoni bez polnih hormona
 • Sistemski antiinfektivni lijekovi
 • Mišićno koštani sistem
 • Centralni nervni sistem
 • Respiratorni sistem
 • Čulni organi
 • Antineoplastici i imunomodulatori
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal