Lijekovi uz ljekarski recept
Hemofarmovi lijekovi koji se izdaju na recept, takozvani Rx, su među najzastupljenijim proizvodima na farmaceutskom tržištu BiH.
Portfolio sadrži 12 od ukupno 14 farmakoterapijskih grupa pokrivajući širok spektar dijagnostičkih indikacija. Vodeći Rx proizvodi Hemofarma u BiH (Rx, po INN-u )1 su:

  • DICLOFENAC
  • PANTOPRAZOLE
  • AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID
  • ENALAPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE
  • ENALAPRIL
  • LERCANIDIPINE
  • AZITHROMYCIN
  • METOPROLOL
  • ROSUVASTATIN
  • QUINAPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE


Proizvodi Hemofarma koji se izdaju na ljekarski recept su u tabeli. Tabelu možete organizovati prema - aktivnoj supstanci, zaštićenom imenu lijeka ili terapijskoj grupi.
x
x
x
Zaštićeno ime Aktivne supstance Terapijska grupa
Aglikem metformin Alimentarni trakt i metabolizam
500 mg, № 30, film tablete
Aglikem metformin Alimentarni trakt i metabolizam
500 mg, № 60, film tablete
Aglikem metformin Alimentarni trakt i metabolizam
1000 mg, № 30, film tablete
Aminosol 10% aminokiseline Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Aminosol 15% aminokiseline Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Amoksicilin HF amoksicilin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
250mg/5ml, 100 ml, granule za oralnu suspenziju
Amoksicilin HF amoksicilin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500 mg, № 16, kapsula, tvrda
Aperto tamsulozin Genitourinarni sistem i polni hormoni
0,4 mg, № 30, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda
Azaran ceftriakson Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
1000 mg, № 50, prašak za rastvor za injekciju/infuziju
Barios nebivolol Kardiovaskularni sistem
5 mg, № 28, tableta
Bikalis bikalutamid Antineoplastici i imunomodulatori
50 mg, № 30, film tableta
Bromazepam HF bromazepam Nervni sistem
1,5 mg, № 30, tablete
Bromazepam HF bromazepam Nervni sistem
3 mg, № 30, tablete
Bromazepam HF bromazepam Nervni sistem
6 mg, № 20, tablete
Caveda tadalafil Genitourinarni sistem i polni hormoni
5 mg, № 30, film tablete
Caveda tadalafil Genitourinarni sistem i polni hormoni
10 mg, № 4, film tablete
Caveda tadalafil Genitourinarni sistem i polni hormoni
20 mg, № 2, film tablete
Cefaleksin HF cefaleksin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
250mg/5ml, 100 ml, granule za oralnu suspenziju
Cefaleksin HF cefaleksin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500 mg, № 16, kapsula, tvrda
Cefepim HF cefepim Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
1000 mg, № 1, prašak za rastvor za injekciju/infuziju
Cenomar moksifloksacin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
400 mg, № 7, film tablete
Cenomar moksifloksacin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
400 mg, № 10, film tablete
Cenomar moksifloksacin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
400 mg/250 ml, 250 ml, rastvor za infuziju
Cholipam simvastatin Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 30, film tablete
Cholipam simvastatin Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 30, film tablete
Citrales escitalopram Nervni sistem
10 mg, № 30, oralna disperzibilna tableta
Cornelin lerkanidipin Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 28, film tablete
Cornelin lerkanidipin Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 28, film tablete
Cornelin lerkanidipin Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 60, film tablete
Cornelin lerkanidipin Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 60, film tablete
Cornepril enalapril, lerkanidipin Kardiovaskularni sistem
10mg+10mg, № 30, film tablete
Cornepril enalapril, lerkanidipin Kardiovaskularni sistem
20mg+10mg, № 30, film tablete
Cortiazem retard diltiazem Kardiovaskularni sistem
90 mg, № 30, tablete sa modifikovanim oslobađanjem
Datust dutasterid Genitourinarni sistem i polni hormoni
0,5 mg, № 30, kapsula, meka
Diazepam HF diazepam Nervni sistem
10 mg, № 30, tablete
Diazepam HF diazepam Nervni sistem
2 mg, № 30, tablete
Diazepam HF diazepam Nervni sistem
5 mg, № 30, tablete
Diklofenak HF diklofenak Mišićno-koštani sistem
75mg/3ml, № 5, rastvor za injekciju
Dilcoran 80 pentraeritritil tetranitrat Kardiovaskularni sistem
80 mg, № 20, tablete sa modifikovanim oslobađanjem
Doksiciklin HF doksiciklin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
100 mg, № 5, kapsula, tvrda
Eritromicin Hemofarm eritromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500 mg, № 20, film tablete
Erynorm losartan Kardiovaskularni sistem
100mg, № 28, film tablete
Erynorm losartan Kardiovaskularni sistem
50mg, № 28, film tablete
Famotidin HF famotidin Alimentarni trakt i metabolizam
20 mg, № 30, film tablete
Famotidin HF famotidin Alimentarni trakt i metabolizam
40 mg, № 30, film tablete
Farnos fosinopril Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 30, tableta
Farnos fosinopril Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 30, tableta
Finasterid Hemofarm finasterid Genitourinarni sistem i polni hormoni
5 mg, № 30, film tablete
Fluconal flukonazol Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
50 mg, № 7, kapsula, tvrda
Fluconal flukonazol Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
150 mg, № 1, kapsula, tvrda
Fluconal flukonazol Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
2mg/ml, 100 ml, rastvor za infuziju
Flunisan fluoksetin Nervni sistem
20 mg, № 30, tablete
Forteca levofloksacin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500mg, № 10, film tablete
Gastroperidon domperidon Alimentarni trakt i metabolizam
10 mg, № 30, tablete
Gentamicin HF gentamicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
80mg/2ml, № 10, rastvor za injekciju
Gentamicin HF gentamicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
120mg/2ml, № 10, rastvor za injekciju
Gentokulin gentamicin Senzorni organi
3mg/ml, 10 ml, kapi za oči, rastvor
Glimepirid HF glimepirid Alimentarni trakt i metabolizam
1mg, № 30 , tablete
Glimepirid HF glimepirid Alimentarni trakt i metabolizam
2mg, № 30 , tablete
Glimepirid HF glimepirid Alimentarni trakt i metabolizam
3mg, № 30 , tablete
Glimepirid HF glimepirid Alimentarni trakt i metabolizam
4mg, № 30 , tablete
Glucosi infundibile 10% glukoza Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Glucosi infundibile 5% glukoza Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Hartmanov rastvor NaCl, KCl, CaCl, Na-laktat Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Hemokvin kvinapril Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 20, film tablete
Hemokvin kvinapril Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 20, film tablete
Hemokvin plus kvinapril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
20mg+12,5mg, № 20, film tablete
Hemomycin azitromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
250 mg, № 6, kapsula, tvrda
Hemomycin azitromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500 mg, № 3, film tablete
Hemomycin azitromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
100mg/5ml, 20 ml, prašak za oralnu suspenziju
Hemomycin azitromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
200mg/5ml, 20 ml, prašak za oralnu suspenziju
Hemomycin azitromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
200mg/5ml, 30 ml, prašak za oralnu suspenziju
Hemomycin azitromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500mg, № 1, prašak za rastvor za infuziju
Hemopres amilorid, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
5mg+50mg, № 40, tablete
Hepasol 8% aminokiseline Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Hetasorb 6% hidroksietilskrob, NaCl Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Hidrokortizon HF hidrokortizon Hormonski preparati za sistemsku primjenu
100mg/2ml, № 1, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Hypolip atorvastatin Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 30, film tableta
Hypolip atorvastatin Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 30, film tableta
Hypolip atorvastatin Kardiovaskularni sistem
40 mg, № 30, film tableta
Ibumax 4% ibuprofen Mišićno-koštani sistem
40mg/ml, 100 ml, oralna suspenzija
Ibuprofen HF ibuprofen Mišićno-koštani sistem
100mg/5ml, 100 ml, oralna suspenzija
Ibuprofen HF ibuprofen Mišićno-koštani sistem
400 mg, № 30, film tableta
Idika ibandronska kiselina Mišićno-koštani sistem
150 mg, № 1 PVC/PVdC/Al blister, film tableta
Indapres indapamid Kardiovaskularni sistem
2,5 mg, № 30, film tablete
Indivil vildagliptin Alimentarni trakt i metabolizam
Indivil vildagliptin Alimentarni trakt i metabolizam
Indivil Met vildagliptin, metformin Alimentarni trakt i metabolizam
Indivil Met vildagliptin, metformin Alimentarni trakt i metabolizam
Infaxa rivaroksaban Krv i krvotvorni organi
Infaxa rivaroksaban Krv i krvotvorni organi
Infaxa rivaroksaban Krv i krvotvorni organi
Infaxa rivaroksaban Krv i krvotvorni organi
Irbenida irbesartan Kardiovaskularni sistem
150 mg, № 30, film tablete
Irbenida irbesartan Kardiovaskularni sistem
300 mg, № 30, film tablete
Irbenida H irbesartan, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
150mg+12.5mg, № 30, film tablete
Irbenida HL irbesartan, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
300mg+12.5mg, № 30, film tablete
Ispirol manitol, sorbitol Krv i krvotvorni organi
5000 ml, rastvor za ispiranje bešike
Jaramera ezetimib Kardiovaskularni sistem
10 mg, No 30, tableta
Karbapin karbamazepin Nervni sistem
200 mg, № 50, tablete
Latrigil lamotrigin Nervni sistem
25mg, № 30 , tableta za oralnu suspenziju
Latrigil lamotrigin Nervni sistem
50mg, № 30 , tableta za oralnu suspenziju
Latrigil lamotrigin Nervni sistem
100mg, № 30 , tableta za oralnu suspenziju
Lavrena levocetirizin Respiratorni sistem
5 mg, № 10 PVC/PVDC/Al blister, film tableta
Lavrena levocetirizin Respiratorni sistem
5 mg, № 20 PVC/PVDC/Al blister, film tableta
Lemod-Solu metilprednizolon Hormonski preparati za sistemsku primjenu
20 mg, № 15, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Lemod-Solu metilprednizolon Hormonski preparati za sistemsku primjenu
40 mg, № 15, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Lemod-Solu metilprednizolon Hormonski preparati za sistemsku primjenu
500 mg, № 1, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Lorazepam HF lorazepam Nervni sistem
1 mg, № 30, tablete
Lorazepam HF lorazepam Nervni sistem
2,5 mg, № 20, tablete
Manitol HF 10% E manitol, natrijum-laktat Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Manitol HF 20% manitol Krv i krvotvorni organi
250 ml, rastvor za infuziju
Marocen ciprofloksacin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500 mg, № 10, film tableta
Marocen ciprofloksacin Senzorni organi
3mg/ml, 5 ml, kapi za oči, rastvor
Methyldopa HF metildopa Kardiovaskularni sistem
250 mg, № 20, film tablete
Methylergometrin HF metilergometrin Genitourinarni sistem i polni hormoni
0,25mg/ml, 10 ml, oralne kapi, rastvor
Metoprolol HF 200 mg retard metoprolol Kardiovaskularni sistem
200mg, № 50, tablete sa produženim oslobađanjem
Metoten flufenazin Nervni sistem
1 mg, № 25, obložena tableta
Milenol karvedilol Kardiovaskularni sistem
6,25 mg, № 28, tablete
Milenol karvedilol Kardiovaskularni sistem
12,5 mg, № 28, tablete
Milenol karvedilol Kardiovaskularni sistem
25 mg, № 28, tablete
Monizol izosorbid mononitrat Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 30, tablete
Monizol izosorbid mononitrat Kardiovaskularni sistem
40 mg, № 30, tablete
Monizol retard izosorbid mononitrat Kardiovaskularni sistem
40mg, № 50 , kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda
Natrii chloridi inf comp Ringer NaCl, KCl, CaCl Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Natrii chloridi infundibile NaCl Krv i krvotvorni organi
500 ml, rastvor za infuziju
Neodeksacin deksametazon, neomicin Senzorni organi
(1mg+3,5mg)/ml, 10 ml, kapi za oči, rastvor
Notmal levetiracetam Nervni sistem
250 mg, № 60, film tableta
Notmal levetiracetam Nervni sistem
500 mg, № 60, film tableta
Notmal levetiracetam Nervni sistem
1000 mg, № 60, film tableta
Oftalmol prednizolon Senzorni organi
5mg/ml, 5 ml, kapi za oči, suspenzija
Otol H tirotricin, prednizolon, tetrakain Senzorni organi
(1mg+0,1mg+10mg)/g, 10 g, kapi za uši, rastvor
Pancillin prokain benzilpenicilin, benzilpenicilin Na Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
800000 IU, № 50, prašak za suspenziju za injekciju
Panklav amoksicilin, klavulanska kiselina Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500mg+125mg, № 15, film tableta
Panklav amoksicilin, klavulanska kiselina Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500mg+125mg, № 20, film tableta
Panklav amoksicilin, klavulanska kiselina Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
(125mg+31,25mg)/5ml, 100 ml, prašak za oralnu suspenziju
Panklav 2X amoksicilin, klavulanska kiselina Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
875mg+125mg, № 10, film tableta
Panklav 2X amoksicilin, klavulanska kiselina Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
875mg+125mg, № 14, film tableta
Panklav 2X amoksicilin, klavulanska kiselina Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
(400mg+57mg)/5ml, 70 ml, prašak za oralnu suspenziju
Panklav forte amoksicilin, klavulanska kiselina Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
(250mg+62,5mg)/5ml, 100 ml, prašak za oralnu suspenziju
Pantoprazol Hemofarm pantoprazol Alimentarni trakt i metabolizam
20 mg, № 14, gastrorezistentne tablete
Pantoprazol Hemofarm pantoprazol Alimentarni trakt i metabolizam
20 mg, № 28, gastrorezistentne tablete
Pantoprazol Hemofarm pantoprazol Alimentarni trakt i metabolizam
40 mg, № 14, gastrorezistentne tablete
Pantoprazol Hemofarm pantoprazol Alimentarni trakt i metabolizam
40 mg, № 28, gastrorezistentne tablete
Paravano rosuvastatin Kardiovaskularni sistem
5 mg, № 30, film tableta
Paravano rosuvastatin Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 30, film tableta
Paravano rosuvastatin Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 30, film tableta
Phenobarbiton HF fenobarbiton Nervni sistem
100 mg, № 30 , tablete
Poroxifen alendronska kiselina Mišićno-koštani sistem
70 mg, № 4, tablete
Prazepam Hemofarm prazepam Nervni sistem
10 mg, № 20, tablete
Presolol metoprolol Kardiovaskularni sistem
50 mg, № 28, film tablete
Presolol metoprolol Kardiovaskularni sistem
50 mg, № 56, film tablete
Presolol metoprolol Kardiovaskularni sistem
100 mg, № 30, film tablete
Prilenap enalapril Kardiovaskularni sistem
5 mg, № 30, tablete
Prilenap enalapril Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 20, tablete
Prilenap enalapril Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 30, tablete
Prilenap enalapril Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 20, tablete
Prilenap enalapril Kardiovaskularni sistem
20 mg, № 30, tablete
Prilenap H enalapril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
10mg+25mg, № 20, tablete
Prilenap H enalapril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
10mg+25mg, № 30, tablete
Prilenap HL enalapril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
10mg+12,5mg, № 20, tablete
Prilenap HL enalapril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
10mg+12,5mg, № 30, tablete
Prilinda ramipril Kardiovaskularni sistem
2,5 mg, № 28, tablete
Prilinda ramipril Kardiovaskularni sistem
5 mg, № 28, tablete
Prilinda ramipril Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 28, tablete
Prilinda plus ramipril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
2,5 mg + 12,5 mg, № 30, tablete
Prilinda plus ramipril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
5 mg + 25 mg, № 30, tablete
Propafen propafenon Kardiovaskularni sistem
150 mg, № 50, film tablete
Propafen propafenon Kardiovaskularni sistem
300 mg, № 50, film tablete
Rapten diklofenak Mišićno-koštani sistem
50 mg, № 20, film tablete
Rapten duo diklofenak Mišićno-koštani sistem
75 mg, № 10, tablete sa modifikovanim oslobađanjem
Rapten duo diklofenak Mišićno-koštani sistem
75 mg, № 30, tablete sa modifikovanim oslobađanjem
Rapten forte diklofenak Mišićno-koštani sistem
100 mg, № 20, tablete sa modifikovanim oslobađanjem
Rapten-K diklofenak Mišićno-koštani sistem
50 mg, № 10, obložene tablete
Respekt klopidogrel Krv i krvotvorni organi
75 mg, № 28, film tablete
Saurus solifenacin Genitourinarni sistem i polni hormoni
5 mg, № 30 PVC/PVDC-Al blister, film tablete
Saurus solifenacin Genitourinarni sistem i polni hormoni
10 mg, № 30 PVC/PVDC-Al blister, film tablete
Sidata sertralin Nervni sistem
50 mg, № 28, film tablete
Sildena sildenafil Genitourinarni sistem i polni hormoni
25mg, № 1, film tablete
Sildena sildenafil Genitourinarni sistem i polni hormoni
50mg, № 1, film tablete
Sildena sildenafil Genitourinarni sistem i polni hormoni
100mg, № 1, film tablete
Siletris letrozol Antineoplastici i imunomodulatori
2,5 mg, № 30, film tablete
Stanicid fusidinska kiselina Koža i potkožno tkivo
Tensec bisoprolol Kardiovaskularni sistem
5 mg, № 30, film tableta
Tensec bisoprolol Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 30, film tableta
Tensec bisoprolol Kardiovaskularni sistem
1,25 mg, № 30, film tablete
Tensec bisoprolol Kardiovaskularni sistem
2,5 mg, № 30, film tablete
Ticagrex tikagrelor Krv i krvotvorni organi
60 mg, № 60, film tablete
Ticagrex tikagrelor Krv i krvotvorni organi
90 mg, № 60, film tablete
Timadren timolol Senzorni organi
5mg/ml, 5 ml, kapi za oči, rastvor
Tramadol HF tramadol Nervni sistem
50 mg, № 20, kapsula, tvrda
Tramadol HF tramadol Nervni sistem
100mg/2ml, № 5, rastvor za injekciju
Tramadol HF tramadol Nervni sistem
100mg/ml, 10ml, oralne kapi, rastvor
TRANSTEC 35 μg/h buprenorfin Nervni sistem
35 μg/h, № 4, transdermalni flaster
TRANSTEC 52,5 μg/h buprenorfin Nervni sistem
52,5 μg/h, № 4, transdermalni flaster
TRANSTEC 70 μg/h buprenorfin Nervni sistem
70 μg/h, № 4, transdermalni flaster
Treana olanzapin Nervni sistem
5mg, № 30, film tableta
Treana olanzapin Nervni sistem
10mg, № 30, film tableta
Trecar zolmitriptan Nervni sistem
2,5 mg, № 3, oralna disperzibilna tableta
Trefero aripiprazol Nervni sistem
10 mg, № 30, oralna disperzibilna tableta
Trefero aripiprazol Nervni sistem
15 mg, № 30, oralna disperzibilna tableta
Tregona D donepezil Nervni sistem
5mg, № 28 Al-Al blister, oralna disperzibilna tableta
Tregona D donepezil Nervni sistem
10mg, № 28 Al-Al blister, oralna disperzibilna tableta
Trodon tramadol Nervni sistem
100 mg, № 10, tableta sa produženim oslobađanjem
Trombomelt apiksaban Krv i krvotvorni organi
2,5 mg, № 60 , film tablete
Trombomelt apiksaban Krv i krvotvorni organi
5 mg, № 60 , film tablete
Vazotal amlodipin Kardiovaskularni sistem
5 mg, № 30, tablete
Vazotal amlodipin Kardiovaskularni sistem
10 mg, № 30, tablete
Verapamil HF verapamil Kardiovaskularni sistem
40 mg, № 30, film tableta
Verapamil HF verapamil Kardiovaskularni sistem
80 mg, № 50, film tableta
Visus latanoprost Senzorni organi
50µg/ml, 2,5 ml, kapi za oči, rastvor
Visus plus latanoprost, timolol Senzorni organi
(50 µg+5mg)/ml, 2,5 ml, kapi za oči, rastvor
Vitamin AD retinol, ergokalciferol Alimentarni trakt i metabolizam
(22522 IU + 5000 IU)/ml, 10 ml, oralne kapi, rastvor
Vitopril lizinopril Kardiovaskularni sistem
5mg, № 30, tablete
Vitopril lizinopril Kardiovaskularni sistem
10mg, № 30, tablete
Vitopril lizinopril Kardiovaskularni sistem
20mg, № 30, tablete
Vitopril H lizinopril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
10mg+12,5mg, № 30 , tablete
Vitopril H lizinopril, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
20mg+12,5mg, № 30 , tablete
Xepar prasugrel hidrohlorid Krv i krvotvorni organi
5 mg, № 30, film tableta
Xepar prasugrel hidrohlorid Krv i krvotvorni organi
10 mg, № 30, film tableta
Yanida valsartan Kardiovaskularni sistem
80mg, № 28 , film tablete
Yanida valsartan Kardiovaskularni sistem
160mg, № 28 , film tablete
Yanida combo amlodipin, valsartan Kardiovaskularni sistem
5 mg + 80 mg, № 30, film tablete
Yanida combo amlodipin, valsartan Kardiovaskularni sistem
5 mg + 160 mg, № 30, film tablete
Yanida combo amlodipin, valsartan Kardiovaskularni sistem
10 mg + 160 mg, № 30, film tablete
Yanida H valsartan, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
80mg+12,5mg, № 28 , film tablete
Yanida HL valsartan, hidrohlorotiazid Kardiovaskularni sistem
160mg+12,5mg, № 28 , film tablete
Yanida trio amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan Kardiovaskularni sistem
5 mg + 12,5 mg+ 160 mg , № 28, film tableta
Yanida trio amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan Kardiovaskularni sistem
5 mg + 25 mg+ 160 mg , № 28, film tableta
Yanida trio amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan Kardiovaskularni sistem
10 mg + 12,5 mg+ 160 mg , № 28, film tableta
Zaldiar 37,5 mg/325 mg tramadol, paracetamol Nervni sistem
37,5 mg + 325 mg, № 20, film tablete
Zaldiar 37,5 mg/325 mg tramadol, paracetamol Nervni sistem
37,5 mg + 325 mg, № 30, film tablete
Zenix linezolid Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
2mg/ml, 300 ml, rastvor za infuziju
Zymbaktar klaritromicin Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu
500 mg, № 14, film tablete
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal