Poslovanje
Beskompromisna posvećenost kvalitetu
Hemofarm je vodeći proizvođač lijekova u regionu, a lidersku poziciju drži i u Bosni i Hercegovini.

Proizvodni pogoni Hemofarma ispunjavaju najstrožije kriterijume kvaliteta. Na nivou STADA grupe Hemofarm predstavlja najvećeg proizvođača i okosnicu daljeg razvoja.
Proizvodnja značajnog broja proizvoda za STADA grupu, namijenjenih plasmanu u zemlje EU, potvrda je savremenog koncepta farmaceutske industrije, vrhunske tehnološke opremljenosti i kadrovske kompetentnosti.

Neke od najvažnijih poslovnih prednosti Hemofarma su: stručan kadar orijentisan ka postizanju vrhunskih rezultata, tehnološka zaokruženost i primjena najsavremenijih farmaceutskih standarda, savremen portfolio, certifikovano upravljanje kvalitetom i vrhunsko istraživanje i razvoj.
Portfolio je fokusiran na najbitnije farmakoterapijske grupe, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotike i neuropsihijatrijske preparate, što odgovara i epidemiološki najčešćim terapijskim indikacijama.
Transparentnost
Poslujući fer i transparentno, u skladu sa zakonskim aktima i internim procedurama usaglašenosti, Hemofarm objavljuje informacije o transferima vrijednosti zdravstvenim ustanovama i stručnoj javnosti i iznosu sredstava utrošenih u tu svrhu. Podaci za prethodnu godinu objavljuju se na korporativnom web sajtu u skladu sa Metodologijom.
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal