Obavještenje o privatnosti
Hemofarm poštuje sve zakonske odredbe o zaštiti podataka. Zaštita privatnosti posjetilaca ove internet stranice za Hemofarm je veoma važna, stoga vas molimo da uzmete u obzir sljedeće informacije:

Hemofarm je sa svih stranica na ovom internet sajtu postavio linkove na ovo obavještenje o zaštiti podataka; ukoliko to nije slučaj, to je usljed tehničkog propusta. U ovim izuzetnim slučajevima, pristup obavještenju je ipak moguć putem početne stranice internet sajta.

U budućnosti, možda će biti potrebno da Hemofarm ažurira obavještenje o zaštiti podataka. Takve izmjene biće objavljene na ovoj stranici kako biste uvijek bili u potpunosti upoznati sa vrstom i obimom podataka o ličnosti koje Hemofarm čuva i za koje svrhe Hemofarm obrađuje i koristi ove podatke.

Na stranicama na kojima Hemofarm čuva podatke o ličnosti mogu se dodati dodatne izjave (na primjer, o upotrebi podataka), ukoliko je potrebno.

1. Opšte informacije o prikupljanju podataka o ličnosti

a) Zaštita vaše privatnosti prilikom korišćenja naših internet stranica je za nas veoma važna, i stoga sakupljamo vaše podatke o ličnosti u skladu sa zakonskim zahtjevima za zaštitu podataka. Podaci o ličnosti su svaka informacija koja se odnosi na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati, npr. ime, adresa, e-mail adresa, ponašanje korisnika. Sljedeći odjeljci vas obavještavaju o tome kako postupamo sa vašim podacima o ličnosti.

b) Odgovorno lice u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti je Hemofarm d.o.o.Banja Luka proizvodnja farmaceutskih proizvoda, ul. Novakovići bb, Banja Luka, RS, BiH, tel.:+387 51 331 650, e-mail: infoBL@hemofarm.com Za sva pitanja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti možete nam pisati na infoBL@hemofarm.com ili na našu poštansku adresu uz napomenu „Menadžer za usklađenost poslovanja".

c) Ako ste mlađi od 15 godina, pribavite saglasnost roditelja/zakonskog staratelja prije nego što podatke o ličnosti dostavite Hemofarmu.

d) Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti definisan je primjenljivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti odnosno važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U zavisnosti od toga koja je dopustiva svrha opisana u nastavku za obradu vaših podataka o ličnosti, obrada u cilju usaglašenosti sa našim zakonskim obavezama ili zaštite legitimnih interesa Hemofarma ili trećih lica, uvijek se obavlja pod uslovom da ne prevazilazi vaše interese ili osnovna prava i slobode. Osim toga, ako je potrebno, obrada se vrši na osnovu vašeg izričitog pristanka, ukoliko ste nam dostavili takvu saglasnost.

2. Vaša prava

U skladu sa primjenljivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti možete ostvariti sljedeća prava kod nas:
• Pravo na informisanost
• Pravo na pristup/kopiju
• Pravo na ispravku
• Pravo na ograničavanje obrade
• Pravo na prigovor
• Pravo na brisanje / „pravo na zaborav”
• Pravo žalbe

Da biste realizovali jedno od gore navedenih prava, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku:

Ukoliko se obrada vaših podataka o ličnosti temelji na vašoj saglasnosti, imate pravo prigovora ili povlačenja vaše saglasnosti u bilo kom trenutku, koji će važiti u budućnosti. Zakonitost obrade na temelju vaše saglasnosti do povlačenja saglasnosti ostaje nepromjenjena. Data saglasnost može se, naravno, otkazati na sljedećoj adresi u bilo kom trenutku, i važiće i u budućnosti:

Hemofarm d.o.o. Banja Luka proizvodnja farmaceutskih proizvoda,
ul. Novakovići bb, Banja Luka, RS, BiH,
tel.:+387 51 331 650,
e-mail: infoBL@hemofarm.com

3. Prikupljanje podataka o ličnosti prilikom posjete internet stranici

a) Možete posjetiti našu početnu stranicu bez vaše identifikacije. Kao što je uobičajeno za skoro sve internet stranice, server koji opslužuje našu internet stranicu (webserver) automatski prikuplja informacije o vama ako posjetite našu početnu stranicu. Ovi podaci su nam neophodni u tehničkom smislu i obezbjeđuju stabilnost i sigurnost internet stranice.

Webserver automatski identifikuje određene podatke o ličnosti kao što su vaša IP adresa, datum i vrijeme vaše posjete našoj početnoj stranici, pretraživač koji ste koristili (npr. Internet Explorer, Firefox), operativni sistem (npr. Windows, Linux, MAC OS) kao ime domena i adresa vašeg internet provajdera (npr. Telekom, SBB, Telenor itd.). Naša internet stranica koristi kolačiće (pogledajte odeljak u nastavku), a webserver čuva i ove informacije.

Analiziramo serverske protokole na redovnoj i anonimnoj osnovi u statističke svrhe (analize pristupnosti satu (clickstream)) kako bismo mogli da procjenimo kako se naša internet stranica koristi. Na osnovu ovih uvida, možemo optimizirati prisutnost na internetu. Osim toga, možemo koristiti ove informacije u slučaju zloupotrebe sistema u saradnji sa vašim internet provajderom i/ili nadležnim organima, kako bismo identifikovali lice odgovorno za zloupotrebu.

b) Pored prethodno navedenih podataka, kolačići se pohranjuju na vašem računaru kada koristite našu internet stranicu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem hard disku u dijelu koji određuje vaš pretraživač i putem kojeg subjekat koji postavlja kolačić (u ovom slučaju nama) prima određene podatke. Kolačići ne mogu pokrenuti programe niti prenositi virus na vaš računar. Oni služe da prisutnost na internetu učine razumljivijim i učinkovitijim.

aa) Ova internet stranica koristi sljedeće vrste kolačića čiji su predmet i funkcija opisani u nastavku:
– Privremeni kolačići (pogledajte bb)
– Trajni kolačići (pogledajte cc).

Privremeni kolačići se brišu automatski čim zatvorite pretraživač. Oni posebno uključuju kolačiće sesije. Oni čuvaju tzv. Identifikatora sesije (session-ID), pomoću koga se različiti zahtjevi pretraživača mogu dodeliti zajedničkoj sesiji. Ovo omogućava prepoznavanje vašeg računara ako se vratite na našu internet stranicu. Kolačići sesije se brišu čim se odjavite ili zatvorite pretraživač.

cc) Trajni kolačići se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda, što se može razlikovati u zavisnosti od kolačića. Kolačiće možete da izbrišete u svakom trenutku u podešavanjima bezbjednosti vašeg pretraživača.

dd) Možete da konfigurišete podešavanja pretraživača prema vašim željama i npr. odbiti prihvatanje kolačića trećih strana ili svih kolačića. Ističemo, međutim, da možda nećete moći da koristite sve funkcije ove internet stranice.

ee) Koristimo kolačiće kako bismo vas identifikovali za naknadne posjete, ako imate nalog kod nas. Inače, za svaku posjetu morate se posebno prijaviti.

c) Kolačići trećih lica na našim internet stranicama

Trećim licima je dozvoljeno da na vaš računar postavljaju kolačiće za ovu internet stranicu.

Ova internet stranica koristi Google analitiku, Google Inc. uslugu internet analize (“Google”). Zaključili smo relevantan ugovor sa obrađivačem za obradu podataka o nalozima.

Google analitika koristi “kolačiće” u vidu tekstualnih datoteka postavljenih na vaš računar, kako bi internet stranici pomogao da analizira kako je korisnici koriste. Informacije koje generišu kolačići o vašoj upotrebi ove internet stranice obično se prenose na Google server u SAD gdje se i čuvaju. Ovo možete spriječiti tako što ćete podesiti vaš pretraživač da na čuva kolačiće.

Obrada podataka vrši se u cilju poboljšanja naše ponude i naše internet stranice na osnovu zakonskih osnova za obradu - saglasnosti i/ili legitimnog interesa. Budući da je privatnost naših korisnika važna za nas, korisnički podaci su pseudonimizovani. Međutim, aktiviranjem IP anonimizacije na ovoj internet stranici, Google će unaprijed skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama koje su potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo se u izuzetnim slučajevima kompletna IP adresa prenosi na Google server u SAD gde se vrši njeno skraćivanje.

U ime operatera ove internet stranice, Google će koristiti informacije za procijenu vašeg korišćenja internet stranice, sastavljanje izvještaja o aktivnostima na internet stranici i pružanje operateru internet stranice drugih usluga vezano za korišćenje internet stranice i interneta. Pseudonimirana IP adresa koju vaš pretraživač prenosi u okviru Google analitike neće se kombinovati sa drugim Google podacima.

Možete da odbijete korišćenje kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u vašem pretraživaču, ali imajte u vidu da ako ovo učinite možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti ove internet stranice. Takođe, možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generišu kolačići i koji se odnose na vašu upotrebu internet stranice (uključujući i vašu IP adresu) i da obrađuje podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač koji je dostupan na sledećim linku tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korisnici takođe mogu da spriječe Google analitiku da prikuplja podatke klikom na sledeći link. Kolačić za isključivanje je podešen tako da onemogući buduće prikupljanje vaših podataka kada posetite ovu internet stranicu: https://chrome.google.com/webstore/detail/block-yourself-from-analy/fadgflmigmogfionelcpalhohefbnehm?hl=en

d) Korišćenje dodataka za društvene mreže

(1) Trenutno koristimo sledeće dodatke za društvene mreže Facebook, Twitter, LinkedIn i Google+. Koristimo tzv. rješenje u dva klika (two-click solution). To znači da ukoliko posjetite našu internet stranicu, u početku obično ne prenosimo provajderima dodataka nikakve podatke o ličnosti. Možete identifikovati provajdera dodataka oznakom iznad početnog slova ili logotipa. Nudimo mogućnost direktne komunikacije sa provajderom dodatka pritiskom na taster koji se ovim putem aktivira; provajder dodatka je obavješten da ste posjetili relevantnu internet stranicu naših ponuda na internetu. Osim toga, prenose se i podaci opisani u odjeljku 3. Aktivacijom dodatka, vaši podaci o ličnosti prenose se na provajdera dodataka gdje se i čuvaju (za provajdere u SAD: u SAD). Budući da provajder dodataka prikuplja podatke uglavnom pomoću kolačića, preporučujemo da izbrišete sve kolačiće u vašem pretraživaču prije nego što kliknete na zasivljeno polje.

(2) Mi ne utičemo na prikupljene podatke i procese obrade podataka, niti nam je poznat puni obim prikupljanja, svrha obrade i period čuvanja. Takođe, nemamo informacije o brisanju prikupljenih podataka od strane provajdera dodataka.

(3) Provajder dodataka čuva vaše podatke o ličnosti kao korisničke profile i koristi ih u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajna usmerenog na potrebe svoje internet stranice. Takva analiza radi se (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) u cilju prikazivanja oglasa usmjerenih na korisnike i informisanja drugih korisnika društvene mreže o vašim aktivnostima na ovom internet sajtu. Imate pravo prigovora na generisanje takvih korisničkih profila koje ostvarujete kontaktiranjem relevantnog provajdera dodataka. Kroz ove dodatke, nudimo vam mogućnost interakcije sa društvenim medijima i drugim korisnicima kako bi unaprijedili naše ponude i učinili njihov dizajn zanimljivijim. Osnov obrade za korišćenje dodatka je saglasnost u skladu sa važećim zakonom.

(4) Prenos podataka odvija se bez obzira na to da li imate nalog na provajderu dodataka odnosno da li ste prijavljeni ili ne. Ako ste prijavljeni na provajderu dodataka, podaci prikupljeni na našoj internet stranici biće povezani sa nalogom provajdera dodataka. Ako kliknete na dugme za aktivaciju i npr. link ove stranice, provajder dodataka će sačuvati i ove informacije na svom korisničkom nalogu i javno ih dijeliti sa vašim kontaktima. Preporučujemo vam da se redovno odjavljujete nakon korišćenja društvenih medija, posebno prije aktivacije dugmeta, jer time možete spriječiti mapiranje vašeg profila na provajderu dodataka.

(5) Ova internet stranica koristi funkciju “Prilagođena publika” (Custom Audiences) za ponovno oglašavanje na Facebook Inc. (“Fejsbuk”). Funkcija se koristi za prikazivanje oglasa zasnovanih na interesovanju (“Facebook oglasi”) posjetiocima ove internet stranice prilikom posjete društvenoj mreži Fejsbuk. Oznaka Fejsbuka za ponovno oglašavanje primjenjuje se u ove svrhe na ovom internet sajtu. Ova oznaka uspostavlja direktnu vezu sa Fejsbuk serverima kada posetite internet sajt. Informacije o vašoj posjeti internet sajtu prenose se na Fejsbuk server, a Fejsbuk prenosi ove podatke na vaš lični Fejsbuk korisnički nalog. Za više informacija o prikupljanju i korištenju podataka od strane Fejsbuka i vašim pravima i mogućnostima zaštite privatnosti, pogledajte Fejsbukovu politiku privatnosti na www.facebook.com/about/privacy/. Imate i alternativnu opciju da isključite funkciju “Prilagođena publika” za ponovno oglašavanje na www.facebook.com/settings/. Da biste to učinili, morate se prijaviti na Fejsbuk. Molimo vas da kliknete ovdje za isključivanje opcije praćenja na vašem Fejsbuk nalogu: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Kliknite ovde ako želite da onemogućite praćenje na Fejsbuku: www.aboutads.info/choices/.

(6) Dodatne informacije o svrsi prikupljanja podataka i njihovoj obradi od strane provajdera dodataka možete naći u izjavama o privatnosti ovih provajdera. Ovdje možete dobiti i više informacija o vašim pravima i mogućnostima zaštite vaše privatnosti podešavanjem korisničkih postavki.

(7) Adrese relevantnih provajdera dodataka i URL njihovih izjava o privatnosti:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; www.facebook.com/policy.php; dodatne informacije o prikupljanju podataka: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other sowie www.facebook.com/about/privacy/your-info.

b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, Kalifornija 94103, SAD; twitter.com/privacy.

c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD; www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

d) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; www.google.com/policies/privacy/partners/.

e) Integracija video snimaka na YouTubu

(1) Naša internet ponuda sadrži i video zapise na YouTubu koji se čuvaju na www.YouTube.com i koji se mogu puštati direktno sa našeg internet sajta.

(2) Posjetom internet sajta, YouTube dobija informaciju da ste posetili relevantan podsajt našeg internet sajta. Osim toga, prenose se i podaci navedeni u odeljku 3. Ovo se dešava bez obzira da li YouTube nudi korisnički nalog na koji ste već prijavljeni ili ako korisnički nalog ne postoji. Ako ste prijavljeni na Googlu, vaši podaci se direktno usklađuju sa vašim nalogom. Ako ne želite usklađivanje sa vašim profilom na YouTubu, morate se odjaviti prije pritiska na dugme. YouTube čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajna usmjerenog na korisnike ovog internet sajta. Takva analiza radi se (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) u cilju prikazivanja oglasa usmjerenih na korisnike i informisanja drugih korisnika društvene mreže o vašim aktivnostima na našem internet sajtu. Imate pravo prigovora na generisanje takvih korisničkih profila koje ostvarujete kontaktiranjem YouTuba.

(3) Dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane YouTuba možete naći u izjavi o privatnosti. Ovde možete dobiti više informacija o vašim pravima i mogućnostima izmjene podešavanja radi zaštite vaše privatnosti: www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

f) Integracija Google mapa (“Google Maps”)

(1) Na ovom internet sajtu koristimo usluge Google Maps. Ovo nam omogućava da direktno prikažemo interaktivne mape na našem internet sajtu i obezbjeđuje pouzdano korišćenje mapa.

(2) Posjetom internet sajta, Google dobija informaciju da ste posjetili relevantan podsajt našeg internet sajta. Osim toga, prenose se i podaci navedeni u odeljku 3. Ovo se dešava bez obzira da li Google nudi korisnički nalog na koji ste već prijavljeni ili ako korisnički nalog ne postoji. Ako ste prijavljeni na Googlu, vaši podaci se direktno usklađuju sa vašim nalogom. Ako ne želite usklađivanje sa vašim profilom na Googlu, morate se odjaviti prije pritiska na dugme. Google čuva podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajna usmjerenog na korisnike ovog internet sajta. Takva analiza radi se (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) u cilju prikazivanja oglasa usmjerenih na korisnike i informisanja drugih korisnika društvene mreže o vašim aktivnostima na našem internet sajtu. Imate pravo prigovora na generisanje takvih korisničkih profila koje ostvarujete kontaktiranjem Googla.

(3) Dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane provajdera dodataka možete naći u izjavi o privatnosti provajdera. Ovde možete dobiti više informacija o vašim pravima i mogućnostima izmjene podešavanja radi zaštite vaše privatnosti: www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

g) Bilten (Newsletter)

Redovni Stadin bilten, saopštenja za javnost i ad-hoc objave pružaju informacije o obavještenjima naše kompanije. Korisnički bilten će vam biti prosljeđivan samo ako ste aktivno prijavljeni za ovu uslugu. Ako ste prijavljeni za naš bilten, podaci o ličnosti koje ste unijeli tom prilikom obrađuju se u svrhe dostavljanja biltena.

Hemofarm obezbjeđuje povjerljiv tretman vaših podataka. Ako želite, možete otkazati vašu saglasnost za primanje biltena u bilo kom trenutku na različite načine: putem direktnog kontakta sa nama i putem linka “otkazati bilten”, koji se nalazi u svakom biltenu.

Isto važi i za distribuciju biltena iz Hemofarmovih afilijacija o proizvodima i/ili uslugama za koje se možete registrovati na odgovarajućim internet stranicama za proizvode.

h) Kontakt

Ako nas kontaktirate putem e-maila ili obrasca za kontakt, podaci o ličnosti koje ste nam dostavili (e-mail, ime i telefonski broj) biće sačuvani kako bismo odgovorili na vaša pitanja. Podaci o ličnosti koji su prikupljeni u tu svrhu biće izbrisani kada njihovo čuvanje više nije neophodno, odnosno obradu ograničavamo ako postoje zakonski vremenski rokovi za čuvanje podataka.

Dostavljanje vaših podataka o ličnosti nije zakonska ili ugovorna obaveza. To znači da niste obavezni da nam dostavite vaše podatke o ličnosti. Ako odlučite da nam ne dostavite svoje podatke o ličnosti, možda nećete moći da u potpunosti koristite neke ponude na našoj internet stranici.

i) Hemofarm prikuplja samo podatke (izuzev internet statistika) koje ste sami objelodanili kako biste iskoristili jednu od usluga koje Hemofarm nudi (npr. naručivanje informativnih brošura). Ovi podaci će se obrađivati i koristiti isključivo za obavljanje usluge koju ste tražili (npr. dostavljanje traženog informativnog materijala).

Osim toga, ovi podaci će se samo obrađivati ili koristiti u druge svrhe (npr. dostavljanje dodatnih informacija o proizvodima ili uslugama ili uslužnom materijalu Hemofarma) ako ste prethodno dali saglasnost za to.

Većina internet stranica i funkcija koje Hemofarm stavlja na raspolaganje ne zahtijevaju ličnu registraciju posetioca. Hemofarm može da stavi na raspolaganje drugim povezanim Hemofarmovim društvima i ugovornim prodajnim partnerima kao i drugim trećim licima podatke o ličnosti prikupljene putem ove internet stranice. Ovo se međutim radi samo u okviru zakonski dozvoljenog opsega.

4. Period čuvanja

Svrha čuvanja: Opšti upiti
Period čuvanja: 5 godina

5. Mjesto obrade podataka

Hemofarm vrši obradu vaših podataka u Srbiji, Evropskoj uniji i van Evropske unije.

a) Usljed aktivnosti naše kompanije na globalnom nivou, možemo prenijeti vaše podatke o ličnosti u SAD i druge zemlje čiji zakoni o zaštiti privatnosti mogu biti manje sveobuhvatni od onih u Evropskoj uniji. Pristup vašim podacima o ličnosti biće ograničen na fizička lica koja moraju biti upoznata sa ovim podacima u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti.

b) Hemofarm je globalno aktivna kompanija. U toku naših poslovnih aktivnosti, možemo potencijalno prenijeti vaše podatke o ličnosti i na primaoce van Evropske ekonomske zajednice ("treće zemlje"), gdje mjerodavni zakoni ne obezbjeđuju iste mjere zaštite podataka kao oni qu vašoj zemlji. Ako je to slučaj, mi ćemo primjenjivati mjerodavne propise o zaštiti podataka i preduzeti odgovarajuće mjere zaštite radi očuvanja bezbjednosti i integriteta naših podataka o ličnosti, posebno putem zaključivanja standardnih ugovornih klauzula koje možete naći na sljedećem linku: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ili https://www.poverenik.rs/sr/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B84.html

c) Informacije o tome kako dobiti primjerak odgovarajućih garancija: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

6. Prenos vaših podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti prenose se na sljedeće primaoce: Google Inc., Facebook Inc., Twitter Inc., Instagram Inc, YouTube, LinkedIn Corporation u svrhe opisane u Odjeljku 3.

7. Mjere bezbjednosti

Ukoliko podatke prosljeđujemo našim provajderima usluga, shodno navedenim uslugama, oni pored poštovanja obaveznih zakonskih odredbi, obavezuju se i posebnim ugovorima o privatnosti podataka koje zaključuju sa nama.

Primjenjujemo mjere bezbjednosti koje kontinuirano optimizujemo u skladu sa tehničkim i pravnim trendovima kako bismo obezbijedili zaštitu vaših podataka od (slučajne ili namjerne) manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlašćenih trećih lica.

8. Linkovi na druge internet stranice

Naša internet ponuda sadrži linkove na druge internet stranice. Ova izjava o privatnosti ne pokriva druge provajdere.

Mi nemamo nikakvog uticaja na ove provajdere internet stranica kako bi obezbjedili njihovo poštovanje izjava o privatnosti, i stoga ne prihvatamo nikakvu odgovornost za korektnost.

Internet stranica Hemofarma može sadržati hiperlinkove na internet stranice koje su u vlasništvu trećih lica i kojima upravljaju treće strane. Ove internet stranice sadrže sopstvene politike privatnosti i najvjerovatnije koriste kolačiće, te stoga preporučujemo da ih pregledate. Politike ovih internet stranica regulišu korišćenje podataka o ličnosti koje vi prenosite prilikom vaše posete internet stranicama i koje mogu biti prikupljene pomoću kolačića. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost niti obavezu za eksterne internet stranice koje možete koristiti na sopstveni rizik.

9. Kontakt

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa ovom politikom privatnosti i kolačića, možete da nas kontaktirate na infoBL@hemofarm.com

Usljed brzog razvoja interneta, vršićemo korekcije naših pravila o privatnosti podataka ukoliko je potrebno s vremena na vrijeme. Na ovoj stranici možete naći informacije o najnovijim ažurnim izmjenama i dopunama.
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal