STADA ostvarila dvocifreni rast prodaje i dobiti u 2023. godini
14. mart 2024.
STADA (Štada) je u 2023. nastavila sa dvocifrenim rastom prodaje i dobiti. Korigovano za fluktuacije valute i specijalne stavke, Grupa je povećala svoju prodaju za 14% na 3,73 milijarde EUR . Korigovana zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) poboljšala se za 19% na 802 miliona EUR, potpomognuta poboljšanom cijenom koštanja, uprkos inflatornim pritiscima kao i snažnom pouzdanom isporukom.

“Naši rezultati nastavljaju da napreduju u odnosu na naše glavne konkurente,” navodi generalni direktor STADA grupe Peter Goldschmidt. “Naša kultura sa preduzetničkim fokusom donosi i nova lansiranja iz našeg opsežnog pajplajna i snažan organski rast.”

Dokaz ovakve kulture – koju potpomažu STADA vrijednosti: integritet, agilnost, preduzetnički duh i One STADA – je činjenica da je 91% svih ljudi u STADI dobrovoljno učestvovalo u globalnoj anketi zaposlenih koja je sprovedena u novembru 2023, što je daleko iznad mjerila u industriji. STADA takođe prednjači u industriji i po pitanju proporcije zaposlenih koji su ponosni što rade za kompaniju (81%) i uvjereni su da će kompanija nastaviti da ostvaruje svoje poslovne ciljeve (88%).

Sa rastom iz svih proizvodnih segmenata i svih geografskih regiona u kojima STADA posluje, zajedno sa 95 ugovora o razvoju poslovanja i licenciranju koji su potpisani tokom 2023, STADA je nastavila da ostvaruje svoju viziju da bude partner izbora u oblasti zdravstvenih proizvoda široke potrošnje, generičkih proizvoda i specijaliteta, dok kontinuirano prerasta industriju u smislu prodaje i dobiti.

Na rast prodaje u 2023. je prevashodno uticao STADIN segment zdravstvenih proizvoda široke potrošnje, koji je činio 40% ukupne prodaje Grupe. Prodaja zdravstvenih proizvoda široke potrošnje poboljšana je za 17% i iznosi 1,49 milijardi EUR, što je bolji rezultat od ostalih prvih 10 konkurenata. To je ojačalo STADINU poziciju četvrtog najvećeg dobavljača zdravstvenih proizvoda široke potrošnje u Evropi u smislu prodaje.

Putem svoje etablirane četvrte pozicije na evropskom maloprodajnom tržištu generičkih proizvoda, STADA je u 2023. unaprijedila svoju prodaju generičkih proizvoda za 6% i ona iznosi 1,50 milijardi EUR, što čini 40% od ukupne prodaje Grupe. Lansiranja kao što su antikoagulans apixaban, lijek za dijabetes sitagliptin i analgetik tapentadol, kao i tacrolimus za transplantaciju i sugammadex za poništavanje dejstva mišićnih relaksansa, doprinijeli su ovom napretku.

STADIN najbrže rastući proizvodni segment u 2023. su farmaceutski specijaliteti. Prodaja je naglo porasla za 25% na 749 miliona EUR, što predstavlja 20% od ukupne prodaje Grupe pošto se portfolio specijaliteta ubrzao.

STADIN kontinuirani zamajac održivog rasta odrazio se u decembru 2023. poboljšanom nezavisnom procjenom ekološkog, socijalnog i upravljačkog (ESG) rizika Grupe. Nezavisna agencija Sustainalytics svrstala je STADU među top 6% farmaceutskih kompanija širom svijeta po pitanju ESG. Ovakva ocjena za STADU u poređenju sa oko 900 drugih farmaceutskih kompanija širom svijeta odražava posvećenost grupe poslovanju kao pouzdan partner društvu, kupcima, regulatornim organima i zainteresovanim stranama tržišta kapitala kako bi se obezbedio STADIN dobar temelj za održivi uspjeh.

“Jedinstvena STADA kultura utiče na naše rezultate, i siguran sam da imamo tim, proizvode i pajplajn koji će nastaviti naš snažan rast,” zaključuje Goldschmidt.

O STADA Arzneimittel AG
Sjedište kompanije STADA Arzneimittel AG je u Bad Vilbelu, Nemačka. Kompanija se fokusira na strategiji tri stuba koje čine zdravstveni proizvodi široke potrošnje, generički proizvodi i specijaliteti. STADA Arzneimittel AG prodaje svoje proizvode širom sveta u približno 115 zemalja. U finansijskoj godini 2023., STADA je ostvarila prodaju grupe od 3,735 miliona EUR i prijavila zaradu pre kamate, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) od 802 miliona EUR. Na dan 31. decembar 2023., STADA zapošljava 11,667 ljudi širom sveta.

Dodatne informacije za novinare:
STADA Arzneimittel AG – Odnosi sa medijima
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel - Nemačka
Tel: +49 (0) 6101 603-165
E-Mail: press@stada.de
Ili nas posetite na Internetu na target="_blank">www.stada.com/press
Prati
@STADAGroup na LinkedIn-u

Dodatne informacije za učesnike tržišta kapitala:
STADA Arzneimittel AG – Odnosi sa investitorima i poveriocima
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel – Nemačka
Tel: +49 (0) 6101 603-4689
Fax: +49 (0) 6101 603-215
E-mail: ir@stada.de
Ili nas posetite na Internetu na www.stada.com/investor-relations
HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

tel. +387 51 331 650

infobl@hemofarm.com

Compliance Reporting Portal